Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και η διαμόρφωση ήπιου και δημιουργικού παιδαγωγικού κλίματος προϋποθέτει την αναγνώριση των ρόλων, το σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στο συμμαθητή, την καθαριότητα και την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου και τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου με βάση το σχολικό κανονισμό, ο οποίος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο. Απαραίτητη η παρουσία όλων των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση.

2. Έγκαιρη είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς μαθητής δεν εισέρχεται παρά μόνο με σημείωμα της Διεύθυνσης.

3. Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές πλην των επιμελητών βγαίνουν στο προαύλιο, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Οι επιμελητές ασφαλίζουν (κλειδώνουν) την αίθουσα τους όταν αυτή μένει κενή. Το προϊόντα κυλικείου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και έξω από την αίθουσα.

4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται οι μαθητές να έχουν επαφή με εξωσχολικά άτομα ή να βγαίνουν από την αυλή του σχολείου.

5. Οι μαθητές έχουν μόνιμες θέσεις μέσα στην αίθουσα με βάση το σχεδιάγραμμα που υπάρχει στην έδρα.

6. Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και η τυχόν φθορά ή αλλοίωση τους αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.

7. Ο κάθε μαθητής έχει ευθύνη να διατηρεί τα μουσικά όργανα του σχολείου, τα αναλόγια και οτιδήποτε χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων σε άριστη κατάσταση.

8. Ο κάθε μαθητής έχει ευθύνη να διατηρεί το θρανίο και την καρέκλα όπου κάθεται σε καλή κατάσταση. Όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και τη διατήρηση της καλής κατάστασης της αίθουσάς τους και των κοινόχρηστων χώρων. Σε περίπτωση σκόπιμης φθοράς το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον υπαίτιο και εφ’ όσον δεν εντοπιστεί την ευθύνη έχουν οι επιμελητές και ολόκληρο το τμήμα.

9. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κακομεταχείριση του σχολικού βιβλίου.

10. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος για να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο.

11. Την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται οι μαθητές να ασχολούνται με άλλο αντικείμενο (εξωσχολικά ή βιβλία άλλου μαθήματος) πέρα από αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος.

12. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος (βιβλία, τετράδια, μουσικά όργανα κλπ). Η επανειλημμένη αθέτηση της υποχρέωσης συνεπάγεται την ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και έχει επιπτώσεις στη σχολική πρόοδο των μαθητών.

13. Η φοίτηση πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Συνεπώς οι μαθητές δεν απουσιάζουν κάποιες διδακτικές ώρες της ημέρας. Αν για κάποιο λόγο υγείας ή για οικογενειακό λόγο απαιτείται η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο, αυτή γίνεται κατόπιν αδείας από τη Διεύθυνση και σε συνεννόηση με τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή.

14. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μαθητές που έχουν κινητό τηλέφωνο μαζί τους το απενεργοποιούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.

15. Τα ατομικά δικαιώματα κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας είναι απαραβίαστα. Η παραβίαση τους (π.χ. η φωτογράφιση μέσω κινητών, η προσβολή προσωπικότητας μέσω διαδικτύου, η χρήση σωματικής ή λεκτικής βίας κ.α.) συνιστά σοβαρό παράπτωμα.

16. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου για όλους.

17. Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζει τους μαθητές. Για μια εμφάνιση με φανερή δυσαρμονία προς το σύνολο παρεμβαίνει ο σύλλογος διδασκόντων σε συνεργασία με το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.

18. Η συμμετοχή στα μουσικά σύνολα (πρόβες και εκδηλώσεις) είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.

19. Η ευπρέπεια, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη διακρίνουν τους μαθητές του σχολείου στη διάρκεια εορτών, δημόσιων εμφανίσεων του σχολείου με τα μουσικά σύνολα η σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός σχολείου.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

1. Διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

2. Ενθαρρύνονται οι συμμετοχικές παιδαγωγικές μέθοδοι, η έρευνα, η συνεργατική μάθηση, οι ομαδικές δραστηριότητες και ο διάλογος μέσα στην τάξη.

3. Οι μαθητές συζητούν και διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση της διεξαγωγής των μαθημάτων, της διαδικασίας της μάθησης, της σχολικής ζωής, της ανάδειξης του σχολείου και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

4. Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος, το συμβούλιο της τάξης και ο Σύλλογος διδασκόντων μεριμνούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων μαθησιακών, προσωπικών ή οικογενειακών που απασχολούν τον μαθητή και παρεμποδίζουν την δημιουργική συμμετοχή του στη σχολική ζωή.

5. Χρήση των βιβλίων της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης.

6. Χρήση του studio ηχογράφησης, των αιθουσών μελέτης και των μουσικών οργάνων του σχολείου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους υπεύθυνους καθηγητές.

7. Ελεύθερη έκφραση ιδεών, απόψεων και προβληματισμών μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας τους πίνακες ανακοινώσεων ή εκδίδοντας έντυπα.

8. Οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων επιστημονικού, πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος μετά από έγκριση του συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με διαφόρους κοινωνικούς φορείς.

9. Δημιουργία ομίλων με ενδιαφέροντα μουσικά, θεατρικά, κινηματογραφικά, αθλητικά, χορευτικά, ζωγραφικής, πρακτικών κατασκευών κ.α. για την καλλιέργεια των ταλέντων, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τον εθισμό στη συλλογική εργασία.

10. Παρέχονται κίνητρα αριστείας και ηθικές αμοιβές για τη συμβολή των μαθητών στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την αντιμετώπιση φαινομένων που διαταράσσουν τη λειτουργία του σχολείου.

11. Οι μαθητές συμμετέχουν στις διαδικασίες συμφωνίας και παρακολούθησης της εφαρμογής των κανόνων του σχολείου.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να πειθαρχούν συνειδητά στους κανόνες που θεσπίστηκαν για να μη διαταράσσεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης σημαίνει την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η συνεχής παραβίαση των όρων του σχολικού κανονισμού συνεπάγεται κυρώσεις που αποφασίζει κατά περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του Σχολείου.

Κοινοποιήστε