Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και η διαμόρφωση ήπιου και δημιουργικού παιδαγωγικού κλίματος προϋποθέτει την αναγνώριση των ρόλων, το σεβασμό στον εκπαιδευτικό και στο συμμαθητή, την καθαριότητα και την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου και τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου με βάση το σχολικό κανονισμό, ο οποίος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Διευθυντή, του Συλλόγου Διδασκόντων και της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο. Απαραίτητη η παρουσία όλων των μαθητών στην πρωινή συγκέντρωση.

2. Έγκαιρη είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας με το χτύπημα του κουδουνιού. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, κανείς μαθητής δεν εισέρχεται παρά μόνο με σημείωμα της Διεύθυνσης.

3. Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες πλην των επιμελητών/τριών βγαίνουν στο προαύλιο, εκτός αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Τα προϊόντα κυλικείου καταναλώνονται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και έξω από την αίθουσα. Οι επιμελητές/τριες ασφαλίζουν (κλειδώνουν) την αίθουσά τους σε ώρες μαθημάτων που αυτή δε χρησιμοποιείται (π.χ. την ώρα της γυμναστικής, των μουσικών οργάνων κ.λπ.).

4. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να έχουν επαφή με εξωσχολικά άτομα ή να βγαίνουν από την αυλή του σχολείου.

5. Οι μαθητές/τριες έχουν μόνιμες θέσεις μέσα στην αίθουσα με βάση το σχεδιάγραμμα που υπάρχει στην έδρα.

6. Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και η τυχόν φθορά ή αλλοίωση τους αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.

7. Ο/Η κάθε/καθεμία μαθητής/τρια έχει ευθύνη να διατηρεί τα μουσικά όργανα του σχολείου, τα αναλόγια και οτιδήποτε χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων σε άριστη κατάσταση.

8. Ο/Η κάθε/καθεμία μαθητής/τρια έχει ευθύνη να διατηρεί το θρανίο και την καρέκλα όπου κάθεται σε καλή κατάσταση. Απαγορεύονται τσίχλες κολλημένες στο θρανίο ή στην καρέκλα, η χρήση διορθωτικού ή άλλου ανεξίτηλου υλικού (π.χ. μαρκαδόροι) πάνω σε αυτά, καθώς και η χρήση αιχμηρών αντικειμένων, που προκαλούν φθορές. Απαγορεύεται οι μαθητές να αφήνουν βιβλία, τετράδια ή άλλα προσωπικά αντικείμενα κάτω από τα θρανία μετά το πέρας των μαθημάτων. Στα καθήκοντα των επιμελητών/τριών προστίθεται η καθαριότητα των θρανίων και των καρεκλών και γενικότερα η διατήρηση της καλής κατάστασης της αίθουσάς τους. Σε περίπτωση σκόπιμης φθοράς το κόστος αποκατάστασης βαρύνει τον υπαίτιο και εφόσον δεν εντοπιστεί, την ευθύνη φέρουν οι επιμελητές/τριες και ολόκληρο το τμήμα.

9. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, στους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους. Δεν επιτρέπεται η εσκεμμένη κακομεταχείριση του σχολικού βιβλίου.

10. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας είναι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού περιβάλλοντος για να παραχθεί σοβαρό σχολικό έργο.

11. Την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να ασχολούνται με άλλο αντικείμενο (εξωσχολικά ή βιβλία άλλου μαθήματος) πέρα από αυτό του συγκεκριμένου μαθήματος.

12. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος (βιβλία, τετράδια, μουσικά όργανα κλπ). Η επανειλημμένη αθέτηση της υποχρέωσης συνεπάγεται την ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα και έχει επιπτώσεις στη σχολική πρόοδο του/της μαθητή/τριας.

13. Η φοίτηση πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Συνεπώς οι μαθητές/τριες δεν δικαιούνται να απουσιάζουν κάποιες διδακτικές ώρες της ημέρας. Αν για κάποιο λόγο υγείας ή για οικογενειακό λόγο απαιτείται η αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο, αυτή γίνεται κατόπιν αδείας από τη Διεύθυνση και σε συνεννόηση με τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή. Κανείς μαθητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος χωρίς να έχει δελτίο εξόδου από το σχολείο υπογεγραμμένο από τη Διεύθυνση.

14. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του σχολείου για όλους.

15. Η ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση πρέπει να χαρακτηρίζει τους/τις μαθητές/τριες. Για μια εμφάνιση με φανερή δυσαρμονία προς το σύνολο παρεμβαίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών σε συνεργασία με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο.

16. Η συμμετοχή στα μουσικά σύνολα (πρόβες και εκδηλώσεις) είναι υποχρεωτική για όλους/ες.

17. Η ευπρέπεια, η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη διακρίνουν τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου στη διάρκεια εορτών, δημόσιων εμφανίσεων του σχολείου με τα μουσικά σύνολα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός του σχολικού χώρου.

18. Οι μαθητές/τριες απαγορεύεται να επικοινωνούν φραστικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο σε ώρες λειτουργίας του σχολείου με άτομα που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του σχολείου. Στην περίπτωση που θα δεχθούν οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση από τα άτομα αυτά, οφείλουν να ενημερώσουν τον/την εφημερεύοντα/ουσα καθηγητή/τρια.

19. Τα ατομικά δικαιώματα κάθε μέλους της σχολικής κοινότητας είναι απαραβίαστα. Η παραβίασή τους (π.χ. η φωτογράφιση μέσω κινητών, η προσβολή προσωπικότητας μέσω διαδικτύου, η χρήση σωματικής ή λεκτικής βίας κ.ά.) συνιστά σοβαρό παράπτωμα.

20. Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων:
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται ρητώς η χρήση κινητών τηλεφώνων από /τις μαθητές/τριες στον χώρο του σχολείου. Ύστερα από σχετική εισήγηση του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης συνεδρίασε και αποφάσισε τα εξής:

  • Αρχικά ο/η μαθητής/τρια που θα εντοπίζεται με κινητό στον σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου θα δέχεται παρατήρηση και θα γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.
  • Αν για δεύτερη φορά ο/η ίδιος/α μαθητής/τρια παραβεί τον κανόνα, θα του επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης. Ο/Η καθηγητής/τρια που διαπιστώνει την παράβαση, θα παραδίδει το κινητό στον Διευθυντή από τον οποίο θα το παραλαμβάνουν οι γονείς του/της μαθητή/τριας με σχετική ενημέρωση.
  • Τέλος, αν υπάρξει και τρίτη φορά πρόβλημα με τον/την /α μαθητή/τρια θα του/της επιβάλλεται η ποινή της ημερήσιας αποβολής από το σχολείο.
    Σε κάθε περίπτωση, αν ιδιαίτεροι λόγοι επιβάλλουν την κατοχή κινητού τηλεφώνου από /την μαθητή/τρια, ώστε να το χρησιμοποιεί πριν την προσέλευση ή μετά την αποχώρησή του/της από το σχολείο, θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του/της στο σχολείο, ο/η μαθητής/τρια να φυλάσσει το κινητό του/της τηλέφωνο απενεργοποιημένο μέσα στην τσάντα του/της.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

1. Διασφαλίζεται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας η καλύτερη δυνατή συντήρηση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

2. Ενθαρρύνονται οι συμμετοχικές παιδαγωγικές μέθοδοι, η έρευνα, η συνεργατική μάθηση, οι ομαδικές δραστηριότητες και ο διάλογος μέσα στην τάξη.

3. Οι μαθητές/τριες συζητούν και διατυπώνουν προτάσεις για τη βελτίωση της διεξαγωγής των μαθημάτων, της διαδικασίας της μάθησης, της ανάδειξης του σχολείου και της αναβάθμισης του σχολικού περιβάλλοντος με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των κανόνων της σχολικής ζωής και στην παρακολούθηση εφαρμογής τους.

4. Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος, το συμβούλιο της τάξης και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μεριμνούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων μαθησιακών, προσωπικών ή οικογενειακών που απασχολούν τον/τη μαθητή/τρια και παρεμποδίζουν τη δημιουργική συμμετοχή του/της στη σχολική ζωή.

5. Η χρήση των βιβλίων της βιβλιοθήκης θα γίνεται σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια βιβλιοθήκης.

6. Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν το studio ηχογράφησης, τις αίθουσες μελέτης και των μουσικών οργάνων του σχολείου σε συνεργασία με τους/τις αντίστοιχους/ες υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες.

7. Οι μαθητές/τριες εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες, απόψεις και τους προβληματισμούς τους μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής συμπεριφοράς χρησιμοποιώντας τους πίνακες ανακοινώσεων ή εκδίδοντας έντυπα.

8. Εκδηλώσεις επιστημονικού, πολιτιστικού ή ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος του σχολείου οργανώνονται μετά από έγκριση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και σε συνεργασία με τοπικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς.

9. Παρέχονται κίνητρα αριστείας και ηθικές αμοιβές για τη συμβολή μαθητών/τριών στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (π.χ. μαθητές/τριες με τον μικρότερο αριθμό απουσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους) και την αντιμετώπιση φαινομένων που τη διαταράσσουν.

10. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών να δημιουργήσουν ομίλους με ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, χορός, ζωγραφική) ή αθλητικά προκειμένου να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους, να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και να ασκηθούν στη συλλογική εργασία.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πειθαρχούν συνειδητά στους κανόνες που θεσπίστηκαν για να μη διαταράσσεται η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η φοίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης σημαίνει την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Η συνεχής παραβίαση των όρων του σχολικού κανονισμού συνεπάγεται κυρώσεις που αποφασίζει κατά περίπτωση ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και ο Διευθυντής του σχολείου.

Κοινοποιήστε