Κατατακτήριες εξετάσεις

Τα μουσικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στις Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου είναι τα εξής:

Για Β΄ Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Πιάνο, Ταμπουράς, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Όργανο επιλογής (προαιρετικά).

Για Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ιστορία της Μουσικής, Πιάνο, Ταμπουράς, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Όργανο επιλογής.

Για Α΄ Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή ΜουσικήΠιάνο, Ταμπουράς, Όργανο επιλογής.

Για B΄ Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Πιάνο, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Όργανο επιλογής.

Για Γ΄ Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Όργανο επιλογής.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν, για τις τάξεις στις οποίες θα προκύψουν κενές θέσεις, το Σεπτέμβριο του 2018 στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορείτε να τη δείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Β Γυμνασίου Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Γ Γυμνασίου Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Α Λυκείου Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Β Λυκείου Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Γ Λυκείου
Κοινοποιήστε