Καβάλι

Την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σεμινάριο για το καβάλι. Μαζί μας θα είναι καθηγητής από την Εθνική Ακαδημία Μουσικής της Φιλιππούπολης.

Όσοι μαθητές έχουν διαλέξει το καβάλι ως όργανο επιλογής, είναι σκόπιμο να είναι παρόντες, όπως και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να μάθει για το ιδιαίτερο αυτό όργανο.

Κοινοποιήστε