Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης σε πρόγραμμα ERASMUS+

Το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης συμμετέχει σε διετές πρόγραμμα Σύμπραξης Σχολείων Εrasmus+, δράση ΚΑ229, με τίτλο «Following the waves of music around Europe» (Ακολουθώντας τα μουσικά κύματα στην Ευρώπη) που θα υλοποιηθεί από το Σεπτέμβριο του 2018 στα πλαίσια συνεργασίας με άλλα πέντε σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών:

  • Βουλγαρία,
  • Ισπανία,
  • Ιταλία
  • Ουγγαρία,
  • Πορτογαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://erasmus-following-the-waves-of-music-gr.webnode.gr/

ΙΚΥ - Ίδρυμα Κρατικών ΥποτροφιώνEurope for culture

Erasmus+

Κοινοποιήστε