Διαγωνισμός λογότυπου

Το πρόγραμμα Erasmus+ “Ακολουθώντας τα κύματα της μουσικής στην Ευρώπη”, παρουσιάζει διαγωνισμό για τη δημιουργία λογότυπου.

Αυτός ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην επιλογή του λογότυπου του προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί σε έγγραφα, έντυπα και διαφημιστικό υλικό, σε ιστοσελίδες, προϊόντα πολυμέσων και άλλα μέσα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

α) Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους μαθητές των σχολείων – εταίρων του προγράμματος Erasmus + Music.

β) Κάποιος μπορεί να διαγωνιστεί μεμονωμένα ή ως ομάδα και μπορεί να υποβάλει περισσότερα από ένα έργα.

ΘΕΜΑ

Το λογότυπο πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Σημαίες των χωρών εταίρων – Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Πορτογαλία και Ισπανία.

β) αναφορά στη μουσική.

γ) αναφορά στο όνομα του έργου.

Το λογότυπο μπορεί να περιλαμβάνει προαιρετικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) 2018/2020 (διάρκεια του προγράμματος Εrasmus)

β) Erasmus+

γ) Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το λογότυπο πρέπει να έχει μέγιστη διάσταση 20 cm x20 cm και ελάχιστη διάσταση 5 cm Χ 5 cm.

Κάθε λογότυπο πρέπει να συνοδεύεται από:

α) To όνομα του μαθητή, το σχολείο του, έτος (η), τάξη (-εις) και ηλικία (-ες).

β) Σύντομη περιγραφή του έργου – σύντομο κείμενο που περιγράφει το λογότυπο.

Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2018, στις 10 πμ.

Τα έργα υποβάλλονται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. του σχολείου 2351031444.

Κοινοποιήστε
  • 23
    Shares
  • 23
    Shares