Εισαγωγή στα Μουσικά σχολεία

Το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης ενημερώνει όλους τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν στην Στ΄ τάξη όλων των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Πιερίας για τις διαδικασίες εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2019-2020:

Στην Α΄ τάξη  Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι όλων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Πιερίας, εφόσον επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για να συμμετέχουν οι υποψήφιοι μαθητές στις εξετάσεις αυτές για το σχολικό έτος 2019-2020, θα πρέπει οι γονείς και κηδεμόνες τους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 24 Ιουνίου 2019 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της Ελλάδας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π. μ. με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)].

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με τηνπροφορική εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Η βαθμολόγηση των γραπτών και η εξέταση των μαθητών από την αρμόδια επιτροπή γίνεται χωρίς να γνωρίζουν τα μέλη της επιτροπής τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου, ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των εξετάσεων.
  2. Η επιτυχία ενός υποψήφιου μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν σημαίνει απαραίτητα και υποχρέωση του να εγγραφεί στο Μουσικό Σχολείο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο στη λίστα των επιλαχόντων.
  3. Η συμμετοχή των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις ΔΕΝ προϋποθέτει την ύπαρξη μουσικών γνώσεων ή ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο. Αρκετοί από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, πριν την εισαγωγή τους δεν είχαν σχέση με τη μουσική και ωστόσο κατάφεραν όχι μόνο να εισαχθούν, αλλά και να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο μουσικών γνώσεων και δεξιοτήτων παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα του σχολείου, χωρίς επιπλέον εξωτερική βοήθεια.
  4. Όλοι οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δικαιούνται δωρεάν μετακίνησης ανεξάρτητα από την απόσταση του τόπου κατοικίας τους από το σχολείο.
  5.  Όλοι οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης δικαιούνται δωρεάν σίτιση, η οποία παρέχεται στο χώρο του σχολείου.
  6. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού, που να πιστοποιεί τις μουσικές τους γνώσεις. Η υποχρέωση αυτή της πολιτείας δεν υλοποιείται παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Ωστόσο μέχρι η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, ο Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης με τη σύμφωνη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου έχουν εξασφαλίσει σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης προνομιακές τιμές για όλους του μαθητές του σχολείου προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Δημοτικού Ωδείου, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τα αντίστοιχα δίδακτρα.
  7. Αν και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης αντιμετωπίζει οξύ στεγαστικό πρόβλημα, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση των κτιριακών υποδομών. Εξάλλου η ανέγερση του νέου Μουσικού Σχολείου Κατερίνης αποτελεί προτεραιότητα και πρόκειται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), όπως δημοσιεύθηκε στο σχετικό Φ.Ε.Κ.
  8. Όλοι οι μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης θα παρακολουθήσουν, εφόσον το επιθυμούν, δωρεάν προπαρασκευαστικά μαθήματα από τους καθηγητές του σχολείου, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες των εξετάσεων.

 

Γιώργος Βαρδακώστας

Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Κοινοποιήστε