Επιλογή μουσικών οργάνων των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου

Καλούνται οι μαθητές που επιλέχθηκαν για να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2019-2020 να προσέλθουν στο σχολείο την Τρίτη 25/6/2019 στις 9:30 προκειμένου να επιλέξουν το μουσικό όργανο επιλογής που θα διδαχθούν την επόμενη χρονιά.

Θα προηγηθεί παρουσίαση μουσικών οργάνων από τους καθηγητές και του μαθητές του σχολείου.

Εξάλλου μετά το πέρας της παρουσίασης θα τους δοθούν τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γυμνάσιο όπου έχει αποσταλεί το απολυτήριο Δημοτικού των παιδιών, καθώς και οδηγίες για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης.

Κοινοποιήστε