Οργανικά κενά Μουσικού Σχολείου Κατερίνης
13 Οκτωβρίου 2018 | Ανακοινώσεις

Οργανικά κενά Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Η πρόβλεψη για τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης για το σχολικό έτος 2019-2020, όπως αυτά διαμορφώνονται με βάση τα δεδομένα της φετινής σχολικής χρονιάς. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ ...

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα
17 Αυγούστου 2018 | Εκπαιδευτικοί

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα Μουσικού Σχολείου Κατερίνης

Στα πλαίσια της διαφάνειας δημοσιεύουμε τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Εάν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες ή εάν εντοπίσει σφάλματα ή παραλείψεις οφειλόμενα ...