Αγγλικά

Βέρα Τζημορώτα

Εκπαιδευτικός γενικής παιδείας

Κλάδος: ΠΕ06
Ειδικότητα: Αγγλικής

Πτυχιούχος ΑΠΘ τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
ΜA in Media Technology for Teaching English as a Foreign Language, University of Newcastle , UK

Επικοινωνία

Κοινοποιήστε